Leif Pettersson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
100%
2012/13 (694 voteringar)
92%
2011/12 (657 voteringar)
98%
2010/11 (625 voteringar)
98%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
92,64 %
91,93 %
92,08 %
99,862 %

Laila Olsen

Närvarande
2010/11 (449 voteringar)
88%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
93,1 %

Rebwar Hassan

Närvarande
2012/13 (503 voteringar)
92%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
88,07 %

Göran Montan

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
87%
2012/13 (694 voteringar)
95%
2011/12 (657 voteringar)
81%
2010/11 (625 voteringar)
92%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
100 %
99,71 %
100 %

Gunnar Sandberg

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
88%
2012/13 (694 voteringar)
96%
2011/12 (657 voteringar)
97%
2010/11 (625 voteringar)
87%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
95,04 %
92,24 %
92,08 %
99,723 %

Karl Sigfrid

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
91%
2012/13 (694 voteringar)
95%
2011/12 (657 voteringar)
100%
2010/11 (625 voteringar)
100%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
100 %
99,86 %
100 %

Lars-Arne Staxäng

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
95%
2012/13 (694 voteringar)
96%
2011/12 (657 voteringar)
94%
2010/11 (625 voteringar)
86%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
99,85 %
99,71 %
99,862 %

Kerstin Haglö

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
96%
2012/13 (694 voteringar)
95%
2011/12 (657 voteringar)
100%
2010/11 (625 voteringar)
93%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
93,28 %
91,63 %
92,51 %
100 %

Tuve Skånberg

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
95%
2012/13 (694 voteringar)
91%
2011/12 (657 voteringar)
98%
2010/11 (625 voteringar)
82%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,36 %
99,85 %
99,28 %
100 %

Hans Unander

Närvarande
2012/13 (504 voteringar)
84%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
93,25 %

Reklam
Senaste kommentarer
    Status
      Sidan uppdaterat med voteringar tom den 4 augusti 2014.


      Obs! Riksdagens frånvarolistor tar inte hänsyn till det s.k. kvittningssystemet. Kvittningssystemet är en rutin som partigrupperna själva har hand om. Det är partigrupperna själva som ansvarar för kvittning.