Jessica Rosencrantz

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
89%
2012/13 (694 voteringar)
96%
2011/12 (657 voteringar)
100%
2010/11 (625 voteringar)
92%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
100 %
99,71 %
100 %

Ylva Johansson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
79%
2012/13 (694 voteringar)
79%
2011/12 (657 voteringar)
79%
2010/11 (625 voteringar)
82%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
94,08 %
93 %
93,95 %
100 %

Stina Bergström

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
82%
2012/13 (694 voteringar)
92%
2011/12 (657 voteringar)
86%
2010/11 (625 voteringar)
99%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
92,48 %
89,04 %
89,91 %
99,447 %

Ulf Holm

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
95%
2012/13 (694 voteringar)
96%
2011/12 (657 voteringar)
95%
2010/11 (625 voteringar)
99%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
92,8 %
89,95 %
89,48 %
99,17 %

Julia Kronlid

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
100%
2012/13 (261 voteringar)
99%
2011/12 (657 voteringar)
100%
2010/11 (218 voteringar)
100%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
96,33 %
88,58 %
88,12 %
99,585 %

Anders Karlsson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
88%
2012/13 (694 voteringar)
85%
2011/12 (657 voteringar)
84%
2010/11 (625 voteringar)
65%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
97,44 %
93,15 %
92,8 %
99,447 %

Agneta Karlsson

Närvarande
2013/14 (169 voteringar hittills)
100%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
100 %

Mats Pertoft

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
95%
2012/13 (694 voteringar)
93%
2011/12 (657 voteringar)
91%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
90,56 %
89,77 %
98,893 %

Annika Eclund

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
93%
2012/13 (694 voteringar)
94%
2011/12 (657 voteringar)
97%
2010/11 (625 voteringar)
88%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
100 %
99,71 %
100 %

Nina Larsson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
67%
2012/13 (694 voteringar)
52%
2011/12 (647 voteringar)
78%
2010/11 (407 voteringar)
74%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,75 %
100 %
99,71 %
100 %

Reklam
Senaste kommentarer
    Status
      Sidan uppdaterat med voteringar tom den 4 augusti 2014.


      Obs! Riksdagens frånvarolistor tar inte hänsyn till det s.k. kvittningssystemet. Kvittningssystemet är en rutin som partigrupperna själva har hand om. Det är partigrupperna själva som ansvarar för kvittning.