David Lång

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
100%
2012/13 (694 voteringar)
100%
2011/12 (657 voteringar)
100%
2010/11 (625 voteringar)
100%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
96,16 %
88,74 %
86,31 %
100 %

Meeri Wasberg

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
99%
2012/13 (694 voteringar)
100%
2011/12 (1 voteringar)
100%
2010/11 (465 voteringar)
100%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
92,47 %
100 %
91,93 %
100 %

Christer Akej

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
91%
2012/13 (694 voteringar)
90%
2011/12 (657 voteringar)
87%
2010/11 (625 voteringar)
94%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
100 %
99,71 %
100 %

Jessica Polfjärd

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
94%
2012/13 (694 voteringar)
94%
2011/12 (657 voteringar)
84%
2010/11 (625 voteringar)
79%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,68 %
100 %
99,71 %
100 %

Gunilla Carlsson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
84%
2012/13 (694 voteringar)
91%
2011/12 (657 voteringar)
92%
2010/11 (625 voteringar)
88%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
95,2 %
93 %
91,79 %
100 %

Annika Duàn

Närvarande
2012/13 (447 voteringar)
95%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
92,84 %

Lennart Axelsson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
85%
2012/13 (694 voteringar)
94%
2011/12 (657 voteringar)
87%
2010/11 (625 voteringar)
88%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
92,96 %
93,15 %
91,79 %
100 %

Olle Larsson

Närvarande
2012/13 (433 voteringar)
100%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
86,14 %

Gunnar Andrén

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
100%
2012/13 (694 voteringar)
98%
2011/12 (238 voteringar)
75%
2010/11 (625 voteringar)
100%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
99,58 %
99,71 %
100 %

Peter Persson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
87%
2012/13 (694 voteringar)
95%
2011/12 (657 voteringar)
97%
2010/11 (625 voteringar)
82%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
93,76 %
92,09 %
91,93 %
99,723 %

Reklam
Senaste kommentarer
    Status
      Sidan uppdaterat med voteringar tom den 4 augusti 2014.


      Obs! Riksdagens frånvarolistor tar inte hänsyn till det s.k. kvittningssystemet. Kvittningssystemet är en rutin som partigrupperna själva har hand om. Det är partigrupperna själva som ansvarar för kvittning.