Mats Johansson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
94%
2012/13 (694 voteringar)
91%
2011/12 (657 voteringar)
92%
2010/11 (625 voteringar)
87%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
100 %
99,71 %
100 %

Hans Ekström

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
93%
2012/13 (694 voteringar)
88%
2011/12 (657 voteringar)
81%
2010/11 (625 voteringar)
94%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
93,6 %
93,91 %
93,08 %
99,723 %

Christoffer Järkeborn

Närvarande
2010/11 (399 voteringar)
90%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
100 %

Emma Wallrup

Närvarande
2011/12 (182 voteringar)
100%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
82,42 %

Johan Johansson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
97%
2012/13 (694 voteringar)
100%
2011/12 (657 voteringar)
93%
2010/11 (423 voteringar)
100%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,76 %
99,24 %
99,71 %
99,862 %

Ulla Andersson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
98%
2012/13 (694 voteringar)
62%
2011/12 (657 voteringar)
68%
2010/11 (625 voteringar)
81%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
85,76 %
80,97 %
86,31 %
99,723 %

Sven-Erik Bucht

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
90%
2012/13 (694 voteringar)
89%
2011/12 (657 voteringar)
74%
2010/11 (625 voteringar)
84%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
93,28 %
93,91 %
92,51 %
100 %

Mona Sahlin

Närvarande
2010/11 (331 voteringar)
4%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,7 %

Roger Tiefensee

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
85%
2012/13 (440 voteringar)
88%
2011/12 (611 voteringar)
91%
2010/11 (625 voteringar)
92%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
100 %
99,55 %
100 %

Tobias Sjö

Närvarande
2012/13 (137 voteringar)
100%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,27 %

Reklam
Senaste kommentarer
    Status
      Sidan uppdaterat med voteringar tom den 4 augusti 2014.


      Obs! Riksdagens frånvarolistor tar inte hänsyn till det s.k. kvittningssystemet. Kvittningssystemet är en rutin som partigrupperna själva har hand om. Det är partigrupperna själva som ansvarar för kvittning.