Suzanne Svensson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
96%
2012/13 (694 voteringar)
97%
2011/12 (657 voteringar)
100%
2010/11 (625 voteringar)
99%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
93,44 %
91,78 %
91,93 %
100 %

Ann-Christin Ahlberg

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
89%
2012/13 (694 voteringar)
89%
2011/12 (657 voteringar)
95%
2010/11 (625 voteringar)
88%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
93,76 %
92,24 %
92,36 %
99,862 %

Jonas Jacobsson Gjörtler

Närvarande
2013/14 (302 voteringar hittills)
86%
2012/13 (694 voteringar)
87%
2011/12 (657 voteringar)
100%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
100 %
99,71 %
100 %

Tony Wiklander

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
98%
2012/13 (694 voteringar)
98%
2011/12 (657 voteringar)
100%
2010/11 (625 voteringar)
99%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
96,16 %
88,58 %
86,89 %
99,723 %

Cecilia Brinck

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
98%
2012/13 (694 voteringar)
97%
2011/12 (657 voteringar)
90%
2010/11 (625 voteringar)
96%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
100 %
99,71 %
100 %

Mikael Cederbratt

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
88%
2012/13 (694 voteringar)
87%
2011/12 (657 voteringar)
66%
2010/11 (625 voteringar)
80%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
100 %
99,71 %
100 %

Jessika Vilhelmsson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
95%
2012/13 (694 voteringar)
91%
2011/12 (657 voteringar)
94%
2010/11 (625 voteringar)
99%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
99,84 %
100 %
99,71 %
100 %

Ann Arleklo

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
97%
2012/13 (529 voteringar)
85%
2011/12 (493 voteringar)
89%
2010/11 (496 voteringar)
52%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
97,98 %
93,1 %
93,2 %
99,862 %

Christina Oskarsson

Närvarande
2013/14 (723 voteringar hittills)
85%
2012/13 (694 voteringar)
91%
2011/12 (657 voteringar)
83%
2010/11 (625 voteringar)
81%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
96,64 %
93,3 %
91,79 %
99,862 %

Mats Sander

Närvarande
2010/11 (292 voteringar)
74%
Lojalitet
2010/112011/122012/132013/14
100 %

Reklam
Senaste kommentarer
    Status
      Sidan uppdaterat med voteringar tom den 4 augusti 2014.


      Obs! Riksdagens frånvarolistor tar inte hänsyn till det s.k. kvittningssystemet. Kvittningssystemet är en rutin som partigrupperna själva har hand om. Det är partigrupperna själva som ansvarar för kvittning.